top of page

Information

Terminsavgift

Terminsavgiften är utav kommunfullmäktige fastställd till 900 kr per kurs för alla kulturskolekurser som bokas via StudyAlong. Terminsavgiften återbetalas ej. Byte av kurs kan dock göras kostnadsfritt i mån av plats.

Syskonrabatt

De två äldsta barnen i en familj betalar full avgift, övriga syskon deltar avgiftsfritt i kulturskolekurser som bokas via StudyAlong. Syskonrabatten ges automatiskt vid bokningstillfället i StudyAlong. Kontakta Stefan Moberg på Upplands-Bro kommun via Stefan.Moberg@upplands-bro.se om fel angående syskonrabatt uppstår.

Bokningsvillkor

Alla barn och ungdomar mellan 6–19 år som är folkbokförda i Upplands-Bro kommun erbjuds kulturcheckar för att delta i upp till två individuella- eller gruppkurser per termin inom kulturskoleverksamheten. Dancing Queens ingår i kulturskoleverksamhetens kursutbud. Du kan använda kulturcheckarna för ditt barn (eller för dig själv om du är över 18 år) genom att boka kurser via kurskatalogen StudyAlong på kommunens webbplats. Du kan boka fler än två kurser, men endast två av dem har stöd av kulturcheckar. Observera att Dancing Queens danskurser som bokas via StudyAlong utan stöd av kulturcheck kommer att ogiltigförklaras. Kontakta Stefan Moberg på Upplands-Bro kommun för återbetalning av ogiltigförklarad kurs via Stefan.Moberg@upplands-bro.se.

Om ni ska boka flera kulturskolekurser i StudyAlong för samma elev, tänk på att ordningen ni bokar kurserna i avgör om bokningen genererar ersättning åt anordnaren eller inte. Dancing Queens får endast ersättning för de två första kursbokningarna som en elev gör i StudyAlong, så boka det ni helst vill gå på först. Om Dancing Queens inte får ersättning för en bokning kommer den ogiltigförklaras.

Kurskatalogen StudyAlong

Dancing Queens by Sara & Dancing Queens AB

Höstterminen 2023 startade Dancing Queens första auktoriserade kulturskolekurser för tonåringar. På grund av problem med att få fler kurser auktoriserade till detta företag ansökte jag om ytterligare kurser via min enskilda firma Dancing Queens by Sara. Av den anledningen hittar ni endast två av kurserna under utföraren Dancing Queens i kurskatalogen StudyAlong och resterande kurser under utföraren Dancing Queens by Sara. 

StudyAlong konto

Konto på StudyAlong behövs för att göra intresseanmälan till en kurs eller boka en kurs. Här skapas ett konto i StudyAlong.

bottom of page